Sexvettreglene

Sexvettreglene

Vi har alle hørt om Fjellvettreglene, men har du hørt om Sexvettreglene? Disse reglene er minst like viktige å følge og sørger for tryggere og bedre seksuelle opplevelser for alle parter involvert.

De 5 reglene er:

Alle parter må være enige om å ha sex. Er du i tvil, spør!

Samtykke må alltid ligge til grunn for å ha sex med noen. Samtykke kan gis på flere måter, både verbalt, med blikk, berøringer eller på andre måter. Vær observant på den andre. Fremkommer det tegn til at den andre ikke har det helt bra, er ukomfortabel eller har endret væremåte, ta en innsjekk. Er du i tvil må du alltid spørre.

Du avgjør når og hvor du vil ha sex, ikke minst hvem du vil ha sex med.

  Din kropp, ditt valg. Du bestemmer selv hvem du ønsker ha sex med, hvor du vil ha sex og når du vil ha sex. Det er alltid lov til å si nei. Du har også rett til å bestemme hvilken type sex du vil være med på. Kanskje du sa ja til en form for sex, men ikke en annen? Hva du er med på er din avgjørelse, ingen andres.

  Du skal alltid respektere at andre har den samme retten.

  Hvis den andre ikke ønsker ha sex eller en gitt form for sex, ikke vil ha sex akkurat nå eller akkurat her, skal dette alltid respekteres. Et nei er et nei, og selv om det kan såre selvfølelsen din å bli avvist må et nei respekteres.

  Du kan alltid ombestemme deg. Det kan også den/de andre parten(e).

   Husk at du alltid kan ombestemme deg. Uansett hvor langt du har kommet i akten har du lov til å si «nå vil jeg ikke mer», «stopp» eller lignende. Kan du si nei, kan selvfølgelig den andre også det, selv om du er kåt og har lyst. Gjensidig respekt for hverandre legger til rette for sunne, gode seksuelle opplevelser.

   Overstadig berusede og sovende personer kan ikke samtykke til sex.

   Fulle eller (be)rusede mennesker er ikke i stand til å gi et adekvat samtykke til om de ønsker sex eller ei. Det kan heller ikke sovende mennesker. Har den andre en redusert allmenntilstand eller er sovende skal det tolkes som at samtykke ikke er gitt.

    Kilde: Amnesty Norge