Retur

Falt ikke gaven i smak?

Det er enkelt og gratis å returnere varer til Amor.

For å utføre en retur gjør du enkelt: 

 1. Kontakt oss med informasjon om hvilke produkter du vil returnere
 2. Når vi har bekreftet saken, bestilles opphenting av retur fra din postkasse
 3. Vi tilbakebetaler beløpet straks vi har registrert din retur 

 

Betingelser for godkjennelse av bytte/retur

Hovedregelen er at alle returer må være salgbare som om de var nye, ubrukte produkter. Dette innebærer at alle produkter som skal returneres må:

 • Være uåpnet og ha uskadet originalemballasje
 • Ha alle merkelapper/klistremerker osv. intakt
 • Undertøy og intimprodukter kan ikke returneres av hygieniske årsaker
 • 365 dagers åpent kjøp

 

Betingelser for Reklamasjon

Alle henvendelser som gjelder reklamasjon, skade på varer eller feil ved leveransen, skal rettes skriftlig til vår kundeservice. Du får da svar fra en av våre saksbehandlere snarest mulig. Ikke send tilbake varer før du har fått beskjed om dette fra saksbehandler. På denne måten håndteres saken på en mest mulig effektiv måte.

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at hen oppdaget eller burde ha oppdaget den gi selgeren skriftlig melding om at hen vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er likevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok risikoen for produktet (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet, og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene, kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende:

 • Holde kjøpesummen tilbake
 • Under visse forutsetninger velge mellom retting og omlevering
 • Kreve heving av kjøp dersom mangelen ikke er uvesentlig
 • Kreve erstatning

Dersom selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke produktet har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Har du ytterligere spørsmål om angrerett, angrefrist eller reklamasjoner kan du kontakte vår kundeservice.

Retting eller omlevering

Kunden kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kundens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kunden kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kunden.

Angrerett

Angrerettloven gjelder ved alle kjøp forbruker foretar på Amor.no. Det skal følge med et angrerettskjema elektronisk eller fysisk med varen, og angreretten er med dette på 14 dager. Dersom det ikke foreligger et slikt skjema sammen med varene, er angreretten utvidet til 90 dager. I denne perioden kan du uten forpliktelser sende tilbake varene du har mottatt, legg likevel merke til følgende utdrag fra angrerettloven:

 • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet (jf. Andrerettloven § 6, punkt e).
 • Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skylder uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukeren side (jf. Angrerettloven § 12, punkt a).
 • Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15, første ledd).

Ved bruk av angrerett, kan ikke varene være brukt, samt at original emballasje og merkelapper som hang-tags kan ikke være fjernet fra produktet.

Angreretten gjelder ikke for sexdukker

Sexdukker blir produsert etter våre kunders ønsker og spesifikasjoner (spesialbestilling) og angreretten bortfaller. (angrerettloven, paragraf 22, del E.)

Angreretten gjelder ikke for undertøy og intimprodukter

Angreretten gjelder ikke for undertøy og intimprodukter. Vi oppfordrer til å lese nøye gjennom produktinformasjon på våre nettsider før bestiling. (angrerettloven, paragraf 22, del G.)

Betingelser for brukerkonto

Når du oppretter en brukerkonto er du forpliktet til å:

 • Oppgi rett og fullstendig brukerinformasjon.
 • Ta ansvar for at brukerinformasjonen er din og/eller at du har rett til å handle på vegne av personer eller enheten du handler for.
 • Du må følge norsk lov. Ved mistanke om lovstridig aktivitet forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten og kansellere eller holde tilbake bestillinger.

Som registrert bruker er du selv ansvarlig for sikkerheten til din brukerkonto og for din profil. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din brukerkonto og du forplikter du deg til å

 • Ikke dele innloggingsdetaljer med andre
 • Gi oss beskjed hvis du mistenker at din brukerkonto kan være misbrukt
 • Følge disse vilkårene og godta vår personvernerklæring.

Konfliktløsning

Konflikter Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

tilbake til butikken