Retur

For å utføre en retur gjør du enkelt: 

Kontakt oss med informasjon om saken før produktet sendes i retur. Når vi har bekreftet saken sørger lager vi en returetikett for retur fra postkasse eller Posten innleveringssted hvis pakken er for stor.

Returkostnad kr. 79 som trekkes fra ordresum. Gjelder åpnede pakker.

Du kan gjerne forestå returfrakten selv, men merk at Amor ikke håndterer postoppkrav.  

Vi tilbakebetaler produktverdi straks vi har behandlet og eventuelt godkjent din retur. Behandlingstid er normalt 1 – 2 uker fra vi har mottatt din retur til vår adresse.  

Har du betalt med faktura og har returnert varer, kan du enkelt utsette forfallsdato på fakturaen via My Walley. Dersom din retur gjelder en delbetalingsfaktura, vennligst kontakt kundeservice for videre hjelp.

Betingelser for godkjennelse av bytte/retur

Hovedregelen er at alle returer må være salgbare som om de var nye, ubrukte produkter. Dette innebærer at alle produkter som skal returneres må:

 • Være uåpnet og ha uskadet originalemballasje.
 • Ha alle merkelapper/klistremerker osv. intakt.
 • Undertøy og intimprodukter kan ikke returneres av hygieniske årsaker dersom du har tatt i bruk produktet.

Merk at du som kunde må ha printer for å skrive ut returetikett. Du har også ansvaret for at varer som skal returneres er forsvarlig emballert, på en slik måte at varene forblir skadefri. Mangel på emballasje eller dårlig emballasje er kundens ansvar, og vil kunne gjøre kunden økonomisk ansvarlig for skader som produktene påføres, og/eller de merkostnader som påføres Amor.no i denne forbindelse.

Vi videreselger ikke returnerte produkter, du kan derfor være helt trygg på at produktet du mottar ikke har vært brukt.

Betingelser for Reklamasjon

Amor tilbyr 24 måneders reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven. Denne dekker mangler som konstateres ved normal bruk av varen. Det betyr at du enten kan få varen reparert, byttet, eller få et avslag i prisen, avhengig av den konkrete situasjonen.

Alle henvendelser som gjelder reklamasjon, skade på varer eller feil ved leveransen, skal rettes skriftlig til vår kundeservice. Du får da svar fra en av våre saksbehandlere snarest mulig. Ikke send tilbake varer før du har fått beskjed om dette fra saksbehandler.

Reklamasjonsretten gjelder ikke feil, skader eller slitasje som er oppstått som en direkte eller indirekte følge av feilbruk, dårlig vedlikeholdelse, vold eller uautoriserte inngrep.

Tas produktet i retur for undersøkelse og vi ikke finner noen feil, tilkommer det et undersøkelsesgebyr på 300,-. 

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at hen oppdaget eller burde ha oppdaget den gi selgeren skriftlig melding om at hen vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er likevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produktet. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet, og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene, kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende:

 • Holde kjøpesummen tilbake
 • Under visse forutsetninger velge mellom retting og omlevering
 • Kreve heving av kjøp dersom mangelen ikke er uvesentlig
 • Kreve erstatning

Dersom selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke produktet har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

I tvilstilfelle og evt. tvister følger vi Forbrukerrådets avgjørelse.

Ved feil eller mangler, eller ønsker du ytterligere spørsmål om angrerett, angrefrist eller reklamasjoner kan du kontakte vår kundeservice e-post hei@amor.no telefon: 61 59 66 60.

Amor mottar ikke pakker sendt med postoppkrav.

Retting eller omlevering

Kunden kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kundens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kunden kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kunden.

Angrerett

Angrerettloven gjelder ved alle kjøp forbruker foretar på Amor.no. Det skal følge med et angrerettskjema elektronisk eller fysisk med varen, og angreretten er med dette på 14 dager. Dersom det ikke foreligger et slikt skjema sammen med varene, er angreretten utvidet til 90 dager. Hos Amor har du likevel 365 dager begrenset angrerett. I denne perioden kan du uten forpliktelser sende tilbake varene du har mottatt, legg likevel merke til følgende utdrag fra angrerettloven:

 • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet (jf. Andrerettloven § 6, punkt e).
 • Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skylder uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukeren side (jf. Angrerettloven § 12, punkt a).

Ved bruk av angrerett, kan ikke varene være brukt, samt at orginalemballasjen skal vedlegges i uskadet stand og merkelapper som hang-tags kan ikke være fjernet fra produktet. Returnert produkt må være i samme kvalitet, mengde og stand som du mottok. Blant annet, spiselige varer, glidemidler, batterier osv. skal returneres uåpnet og før utløpsdatoen.

Angreretten gjelder ikke for sexdukker

Sexdukker blir produsert etter våre kunders ønsker og spesifikasjoner (spesialbestilling) og angreretten bortfaller. (angrerettloven, paragraf 22, del E.)

Angreretten gjelder ikke for undertøy og intimprodukter

Angreretten gjelder ikke for undertøy og intimprodukter, dersom du har tatt i bruk produktet. Vi oppfordrer til å lese nøye gjennom produktinformasjonen på våre nettsider før bestilling. (angrerettloven, paragraf 22, del G.).

Av hygieniske årsaker bortfaller returretten på intime produkter ved åpning av produktets emballasje. Hvis du bryter forseglingen på varer som av hygiene- eller helsemessige årsaker ikke er egnet til å bli returnert, mister du derfor returretten. Produkter som ikke er til intim bruk kan du godt pakke ut, hvis du kan returnere produktet i samme stand og mengde som da du mottok det. Du mister også returretten hvis du bruker produktet på en måte som vesentlig reduserer produktets salgsverdi. 

Tilbakebetaling av kjøpsbeløp

Hvis du angrer kjøpet ditt, får du refundert det beløpet du har betalt til oss. I tilfeller med verditap som du er ansvarlig for, trekker vi verditapet fra kjøpesummen. 

Hvis du benytter deg av angreretten, refunderer vi kjøpsbeløpet på de returnerte varene i henhold til vår behandlingstid for returprosess som er 1 – 2 uker fra vi har mottatt din retur til vår adresse. Vi gjennomfører tilbakebetaling med samme betalingsmetode som du benyttet da du bestilte produktet. 

Du skal sende varen i retur senest 14 dager etter at du har gitt beskjed om at du angrer kjøpet. Normalt tilbakeholder vi tilbakebetalingen inntil vi har fått varene i retur og returbehandling er gjennomført.

Bekreftelse på retur

Husk å få kvittering på at du har sendt pakken i retur, da dette tjener som bevis på din returnering.

Betingelser for brukerkonto

Når du oppretter en brukerkonto er du forpliktet til å:

 • Oppgi rett og fullstendig brukerinformasjon.
 • Ta ansvar for at brukerinformasjonen er din og/eller at du har rett til å handle på vegne av personer eller enheten du handler for.
 • Du må følge norsk lov. Ved mistanke om lovstridig aktivitet forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten og kansellere eller holde tilbake bestillinger.

Som registrert bruker er du selv ansvarlig for sikkerheten til din brukerkonto og for din profil. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din brukerkonto og du forplikter du deg til å

 • Ikke dele innloggingsdetaljer med andre
 • Gi oss beskjed hvis du mistenker at din brukerkonto kan være misbrukt
 • Følge disse vilkårene og godta vår personvernerklæring.

Konfliktløsning

Konflikter Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

tilbake til butikken